Gliondar

Bhunaigh Rosaleen Ní Shúilleabháin agus Vanessa Daws Gliondar i 2010.

“Tugann ’Gliondar’ draíocht na hathbheochana stop-ghluaiseacht agus béaloideas le chéile go hidirghníomhach le traidisiúin áitiúla a choinneal beo i meán ealaíne comhaimseartha.”

Rosaleen Ní Shúilleabháin and Vanessa Daws set up Gliondar in 2010.

“To introduce a relationship between the magic of stop motion animation and the traditional art of story telling as an exciting and interactive method of preseving local stories in a contempary medium”.

Nuair a déantar teagmháil leis an scoil, sin é an uair a thosaíonn an tóraíocht do scéal. Is maith le Gliondar scéalta nach bhfuil chomh coitianta sin a léiriú.  An scéal nach bhfuil fhios ach ag cúpla duine.  An cuid is mó don am, bíonn scéal roghnaithe ag an grúpa.  Anois is arís, tugann muid isteach seanchaí chun sampla maith do scéalta a dhéanamh le na daltaí.  Is minic a bhain muid úsáid, as an Bailiúcháin Béaloidis atá le fáil i leabharlann faoi leath.  Anseo tá na scéalta a bhailíodh i rith an scéim bailiúchán na scoileanna 1937-38.

After making contact with a group or school, Gliondar starts the search for a local story with the help of the groups; preferably not the more famous stories, but one that is not so well known. We prefer the stories that were passed down from Grandparents or an elderly neighbour next door.  But we do search through archives, and the microfilm which holds the collection from the School’s Folklore Scheme 1937-38 is an invaluable source of stories to Gliondar.  Sometimes we would bring in a  local seanchaí to take the group on an adventure of local stories. Gliondar  would then teach the groups to storyboard, make characters and backgrounds and then to animate the stories. The groups also create the sound effects and voice overs and depending on the timescale will help with some of the editing process.

Cruthaíonn Gliondar tograí beochan stop-gluaiseacht do gach aois ghrúpa agus i chuile comhthéacs.

Gliondar creates animation projects to all groups of all ages in any context.

Click on any of the titles at the top of this page to watch the animations.

Vanessa Daws

Swimming in Ballycroy

Is amharc ealaíontóir í Vanessa. Déanann sí eilimintí digiteach fís, fuaim agus beochan a comháthú ins a chuid taispeántais. D’oibre sí mar ealaíontóir in ealaín pobal ó tús na nóchaidí.  Tá go leor taispeántas rathúil déanta aici thar na blianta agus bhí seacht thaispeántas aonair aici  ó  2009. D’oibre sí mar dearthóir ar imeachtaí mhóra pobal agus paráideanna ar nós Macnas agus “St. Patrick’s Festival”, Baile Átha Cliatha.  Brónaigh  Gradam Ealaíontóir sa Phobal -Comhairle Ealaín agus Create 2013/14 uirthi agus tá sí tar éis MA in ‘Ealaín i Domhain Digiteach’ a bhaint amach ó NCAD, Baile Átha Cliath.

Tá snámh lárnach ina chuid oibre agus ina focail fhéin tugann sí míniú cén fáth “through the swimmers I meet and the shared experience of water my work explores ways in which we accept as normal our pursuits and chosen ritual, but also how through acclimitisation and adaption we can surprise ourselves and go beyond our expectations.”

I 2010, bhí Vanessa mar ealaíontóir cónaithe in Oifig Ealaín Cill Chainnigh, áit a bhí sí ag teagasc beochan le go leor grúpaí éagsúla agus grúpa amháin a bhain amach gradam ‘most Promising Young Artist’ ag ‘The Experimenta!’ i Tallinn the European Capital of Culture i 2011.

Féach thíos chun a c.v iomlán a fheiceáil.

Vanessa Daws is a visual artist who’s art practice uses film, sound, encounter, conversation, swimming and drawing. Vanessa has worked in community arts since the early 90’s and has designed for Macnas in Galway and St Patrick’s Day Festival in Dublin.

Vanessa has just been awarded the Artist in the Community Award – The Arts council of Ireland and Create 2013/14. Vanessa has recently completed a Masters Art in the Digital World June 2013 at NCAD.

Swimming is integral to Vanessa’s art practice and through the swimmers she meets and the shared experience of water her work explores ways in which we accept as normal our pursuits and chosen ritual, but also how through acclimitisation and adaption we can surprise ourselves and go beyond our expectations.

In 2010 Vanessa was Artist in Residence at Kilkenny Arts Office, here she taught animation to various groups, one group of teenagers won the most Promising Young Artists at “The Experimenta!” in Tallinn the European Capital of Culture 2011.

Before her Masters Vanessa  has had several solo exhibitions  in art centers around Ireland. Her full CV can been viewed on her website, link below.

http://vanessadaws.com

Rosaleen Ní Shúilleabháin

Tá Rosaleen ag obair  leis na ealaíona agus ceardaíocht anois le 3 mbliana déag.  Bíodh sí ag teagasc drámaíocht agus pótadóireacht.  Bhí sí  mar chomhordaitheoir agus teagascóir ar go leor tograí áitiúla. Chaith sí blianta ag teagasc  do Phléaráca Chonamara.

Is teagascóir do eachtraí seachtraigh í chomh maith  agus i 2010 rinne sí ceangail idir é seo agus an drámaíocht nuair a chuir sí dhá togra “Outdoor Theatre” ar siúil.  Tá an-suim aici sa Ghaeilge agus an béaloideas.

Bhain sí amach Ard-Dioplóma sa Drámaíochta i OEI Gaillimh i 2013.  Tá sí ag obair le Forum Connemara mar Oifigeach Áineasa Tuaithe do Chonamar.  Tá an suim aici i sean traidisiún an scéalaíocht, an Gaeilge agus an cultúir áitiúil.

Rosaleen Ní Shúilleabháin has been involved in Arts and Crafts since 1998 and she facilitates drama and also teaches pottery. She has devised and directed various community art events including “The Puca Parade” in Clonbur. Most of her projects are based in Conamara and are taught through Gaeilge.

Rosaleen is also an outdoor education instructor and often combines the outdoors and the Arts. In 2010, she developed an outdoor theatre, and has produced two events in this space. She completed a Higher Diploma in Drama Studies in 2013.  She is currently working with Forum Connemara as the Rural Recreation Officer for Connemara.

Her interest and passion for the Irish language, local folklore and the art of storytelling has brought her to create Gliondar.

Vanessa and Rosaleen

Vanessa and Rosaleen

D’oibre an bheirt le chéile thar na blianta ar thograí ealaín pobal éagsúla.  Is mar gheall  ar  comhcheangail   tréithe agus taithí  Vanessa agus Rosaleen a bunaigh “Gliondar”.

Má tá suim agat togra a dhéanamh le Gliondar seol ríomhphoist chugainn sa bosca thíos.

Cliceáil ar na teideal thuas chun féachaint ar tograí atá déanta againn go dtí seo.

Vanessa and Rosaleen have worked together throughout the years on many different community art projects, and with the combination of their skills in theatre, visual arts, animation and Gaeilge that “Gliondar” was created.

If you are interested in Gliondar creating an animation project with your group please email in the comment box below.

Tagann tacaíocht don togra seo ó

This project has been supported by